Skip to main content

Totaal verzekerd verlies voor de Belgische markt door een grote Europese storm bedraagt 600 miljoen euro in 2022

 Aon plc (NYSE: AON), een toonaangevende wereldwijde professionele dienstverlener, publiceerde het 2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight-rapport. Dit brengt wereldwijde natuurramp- en klimaattrends in kaart om zo betere beslissingen te kunnen nemen om de volatiliteit te beheersen en de wereldwijde veerkracht te vergroten.

Uit het rapport blijkt dat natuurrampen in de onderzochte periode van 12 maanden een wereldwijd economisch verlies van 313 miljard dollar veroorzaakten – 4 procent boven het gemiddelde van de 21e eeuw – waarvan 132 miljard dollar door verzekeringen werd gedekt. Hoewel een meerderheid van de totale verliezen in 2022 onverzekerd bleef, was de “beschermingskloof” van 58 procent een van de laagste ooit. Dit wijst op een positieve verschuiving in de manier waarop bedrijven omgaan met volatiliteit door risicobeperking, en hoe verzekeraars verdere bescherming bieden aan minderbedeelde gemeenschappen door toegang tot kapitaal.

Uit gegevens blijkt dat 2022 het op vier na duurste jaar ooit was voor verzekeraars, met ongeveer 50-55 miljard dollar van het totale verzekerde verlies als gevolg van orkaan Ian in de Verenigde Staten – de op één na duurste natuurramp in de geschiedenis vanuit verzekeringsoogpunt.

“België heeft de afgelopen jaren ernstige cat nat-activiteiten gekend. In juli 2021 hadden we historische overstromingen die een groot deel van het land troffen en tot enorme economische en verzekerde verliezen leidden”, aldus Jean-François Walhin, CEO Reinsurance Solutions bij Aon België. “Het dodental liep op tot 41 personen en de verzekerde schade bedraagt ongeveer 2,5 miljard euro, waarvan ongeveer 1 miljard euro wordt vergoed door de gewesten (vooral het Waalse Gewest) in het kader van een publiek-private samenwerking. De autoriteiten evalueren nu opnieuw het niveau van samenwerking tussen de verzekeraars en de gewesten. Met de steun van de herverzekeraars en de gewesten zou het overstromingsgevaar verzekerbaar moeten blijven. Bij Aon werken Belgische experts aan overstromingsmodellen. Zij schatten dat de terugkeerperiode van de overstromingen in juli 2021 meer dan 300 jaar bedraagt, wat bevestigt dat deze cat-nat gebeurtenis een zeer extreme gebeurtenis is op Belgisch niveau.”

“In 2022 werd België opnieuw getroffen, dit keer door een grote Europese storm. Het totale verzekerde verlies voor de Belgische markt bedraagt 600 miljoen euro”, vervolgt Jean-François Walhin. “Deze recente verliezen hebben materiële gevolgen gehad voor de herverzekeringsdekking die de Belgische verzekeraars hebben gekocht.”

Jean-François Walhin vervolgt: “Enerzijds hebben herverzekeraars geëist dat verzekeraars meer risico in retentie houden, wat zal leiden tot volatielere resultaten voor de verzekeraars. Anderzijds hebben de herverzekeraars hun tarieven in de loop der jaren aanzienlijk verhoogd. Samen met de huidige hoge inflatie zal dat een negatief effect hebben op de prijsstelling van de verzekeringspolissen.”

Hoewel technologische innovatie een beter inzicht in het verloop van rampen en een snellere en grondiger evaluatie van de schade na een gebeurtenis mogelijk heeft gemaakt, onderzoekt de Aon-studie de veerkracht en het vermogen om klimaat gerelateerde gevolgen te boven te komen – niet alleen voor fysieke risico’s, maar ook op gebieden als de gezondheid van de beroepsbevolking. Er wordt herhaald dat er uiteenlopende strategieën moeten worden ontwikkeld die op alle fronten rekening houden met de beperking van het risico van klimaatverandering.

De belangrijkste bevindingen voor EMEA zijn

 
 

Overige wereldwijde bevindingen van het 2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight rapport zijn onder andere:

  • In 2022 werden 421 opmerkelijke natuurrampen geregistreerd, meer dan het gemiddelde van 396 in de 21e eeuw. 
  • In 2022 verloren 31.300 mensen het leven als gevolg van wereldwijde natuurrampen, met alleen al in Europa meer dan 19.000 doden door hitte, voornamelijk als gevolg van hittegolven.
  • Windstorm Eunice was de duurste individuele Europese storm sinds 2010, met 3,4 miljard dollar aan verzekerde verliezen. Wijdverspreide hagelbuien in Frankrijk droegen bij tot de op één na hoogste uitbetalingen voor natuurrampen in dit land: 6,9 miljard euro (7,4 miljard dollar).
  • Europa, de Verenigde Staten, China en andere regio’s werden zwaar getroffen door droogte en hittegolven en de wereldwijde verzekeringsuitkeringen voor het droogtegevaar waren met 12,6 miljard dollar de op één na hoogste ooit.
  • Overstromingen door de moesson in Pakistan hadden verstrekkende humanitaire gevolgen voor het land. In een samenvatting van het moessonseizoen van 2022 merkte het Pakistaanse Meteorologische Departement op dat de regenval in het hele land van juli tot september 175 procent boven het gemiddelde lag.

“De verwoestingen die rampen over de hele wereld hebben aangericht, tonen de noodzaak aan van een bredere toepassing van risicobeperkende strategieën, waaronder beter rampenbeheer en waarschuwingssystemen die de veerkracht verbeteren”, aldus Michal Lörinc, hoofd Catastrophe Insight bij Aon. “Terwijl de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd steeds zichtbaarder worden, zijn het de sociaaleconomische aspecten, demografie en vermogensverdeling die een belangrijke drijfveer blijven voor financieel verlies. De gegevens in dit rapport zullen organisaties helpen om niet alleen hun eigen risicobeperking te verbeteren, maar ook actie te ondernemen om de beschermingskloof wereldwijd te dichten om de gemeenschappen waarin we leven en werken beter te beschermen.”

De top 10 van wereldwijde economische schadegevallen in 2022 waren:

 
 

Het volledige rapport en een korte video zijn beschikbaar op de interactieve microsite van Aon. Naast dit rapport hebben lezers toegang tot actuele en historische gegevens over natuurrampen en analyses van gebeurtenissen op catastropheinsight.aon.com.

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info