Skip to main content

Isabelle De Bruyne : “CFE wil locomotief zijn voor meer duurzaamheid in bouw- en vastgoedsector”     

Isabelle De Bruyne, die aan de ULB afstudeerde als burgerlijk ingenieur bouwkunde, werkt al 20 jaar voor de multidisciplinaire groep CFE, die zich voornamelijk richt op België, Luxemburg en Polen.  Gedurende zeventien jaar stond ze mee op de werven van grote bouwprojecten en sinds de lente van 2019 is ze als Chief Sustainability Officer van de groep ook verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met duurzaamheid. Sinds september 2022 staat duurzaamheid samen met innovatie officieel centraal in een nieuwe strategie van CFE, waarin ook meer aandacht wordt geschonken aan slimme technologie . “Dat we die visie nu officieel uitdragen, betekent echter helemaal niet dat we nu pas aandacht zijn beginnen te schenken aan duurzaamheid”, legt ze uit. “Voor ons is dat nooit een marketingwoord geweest. Want aandacht voor duurzaamheid zit in het DNA van de groep. We zijn er ons altijd van bewust geweest dat onze sector een hefboom kan zijn om iets aan de klimaatverandering te doen. Door daar ook expliciet de nadruk op te leggen hopen we in feite de hele nogal conservatieve bouwsector nog meer in beweging te krijgen

Isabelle De Bruyne – Chief Sustainability Officer bij CFE

Eind september 2022 kondigde CFE een nieuwe missie aan: mensen, competenties, materialen en technologie samenbrengen in een community voor positieve verandering. Zo plaatst CFE duurzaamheid, innovatie en operationele uitmuntendheid voor haar klanten centraal in haar strategie. De nieuwe missie is het resultaat van een strategische herpositionering, die ook tot uiting komt in een nieuwe visuele identiteit die nu gemeenschappelijk is voor alle activiteiten van de groep.  “We willen geïntegreerde oplossingen bieden als antwoord op de belangrijke ecologische en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd”, zegt Isabelle De Bruyne . “De klimaatverandering, de energiecrisis, toegang tot betaalbare en kwalitatieve huisvesting, grondstoffenschaarste, afvalbeheer, mobiliteit, gezondheid en welzijn belangen ons allemaal aan. Dat we die boodschap u expliciet kunnen brengen heeft ook te maken met het feit dat we sinds 30 juni anders georganiseerd zijn omwille van de partiële splitsing met de baggergroep DEME die  sinds die dag niet langer deel uitmaakt van onze groep. Door deze afsplitsing zijn we nu beter in staat om deze missie ook hard te maken.”

Staven met cijfers

De interne organisatorische verschuiving is echter niet de enige reden waarom CFE de nieuwe missie sterker benadrukt. “We zijn actief in sectoren die de wereld van morgen nog tientallen jaren vormgeven en hebben daarom de verantwoordelijkheid om voor toekomstige generaties te zorgen”, zegt Isabelle De Bruyne. “Maar we kunnen ook niet ontkennen dat de bouw- en vastgoedsector lang een bepaalde terughoudendheid aan de dag heeft gelegd voor alles wat erg innovatief is. Op zich is dat ook niet verwonderlijk, want met vernieuwing gaan risico’s gepaard en het is eigen aan onze branche om die te mijden. Nu zijn we echter op een punt gekomen dat we duidelijk kunnen maken dat rond duurzaamheid al veel vooruitgang is geboekt en dat ook nog gigantische mogelijkheden voor ons open liggen, dankzij  het inzetten op duurzame materialen en op nauwkeurig gestuurde productie in productiehallen, die de fouten die op de werven worden gemaakt, kan vermijden.  Als ingenieur wil ik graag met cijfers kunnen staven wat we doen. Holle woorden zijn niet aan CFE besteed, ook niet op het vlak van duurzaamheid. Onze huiver van de greenwashing die we soms zien, mag niet beletten om te communiceren over de stappen die we zetten. We mogen ook niet vergeten dat duurzaamheid altijd een “work in progres” is, met voortschrijdende inzichten. Tot enkele jaren geleden bijvoorbeeld gold isolatie als hét mantra om in de bouw voor meer duurzaamheid te zorgen. Pas geleidelijk aan is het inzicht gegroeid dat de productie van bepaalde isolatiematerialen ook negatieve effecten kan hebben voor het milieu.”  

Locomotief voor duurzame verandering  

Isabelle De Bruyne benadrukt dat CFE de moed wil tonen om op alle domeinen voor duurzame verandering te gaan. “We willen bijvoorbeeld waardecreatie op een andere manier invullen dan de afgelopen halve eeuw in onze sector is gedaan. Door innovatie en duurzaamheid centraal te stellen willen we samen met de medewerkers, klanten en partners opnieuw nadenken over de manier waarop waarde wordt gecreëerd. Het gaat niet alleen om zoveel  mogelijk winst voor de aandeelhouders, maar ook om het welzijn van de planeet en de mensheid. Door onze activiteiten in duurzame gebouwen, slimme industrieën en de mobiliteitsinfrastructuur van morgen kunnen we de krachten en technische vaardigheden van onze teams bundelen om met geïntegreerde oplossingen te komen en op die manier een locomotief zijn voor de hele sector.” 

Nieuwe hoofdzetel

CFE zal een en ander ook praktisch hard maken door in het najaar van 2023 haar nieuwe hoofdzetel ‘Wood Hub’ te openen. Dit kantoorgebouw weerspiegelt alvast de synergie van de verschillende competenties binnen de groep : het project werd ontworpen door BPI Real Estate, gebouwd door Wood Shapers en BPC Group en ten slotte zorgt VMA voor de technieken en de  ‘Smart Building’-software VMANAGER, die het mogelijk maakt om gebruik te maken van de data van alle technische installaties om zo het energieverbruik en het gebruikerscomfort te verbeteren en te optimaliseren.  “Wood Hub”, besluit Isabelle De Bruyne, “wordt onder meer dankzij zonnepanelen en warmtepompsystemen een “Nearly Zero Energy Building”.  Bovendien zal het gebouw  in de praktijk duidelijk maken dat de combinatie van onze verschillende expertises een aanzienlijke meerwaarde oplevert. Wij willen deze filosofie van synergie ook doortrekken in al onze projecten, waaronder bijvoorbeeld  ZNA Cadix in Antwerpen.” 

Woodhub – de nieuwe hoofdzetel in aanbouw van CFE

Wood Hub is gelegen in Oudergem aan de Edmond Van Nieuwenhuyzelaan en naast het metrostation De Mey,  waar de medewerkers van CFE, BPI Real Estate, BPC Group en Wood Shapers een nieuwe thuis zullen vinden.

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info