Skip to main content

Het Belgische greentechbedrijf TheGreenShot biedt digitale oplossingen om de koolstofvoetafdruk van filmopnames te verminderen: realtime berekening van de koolstofimpact van elke filmopname, opvolging van de budgetten van producers en planning van menselijke en materiële middelen in de culturele wereld. Het bedrijf heeft de oprichting van een strategisch comité aangekondigd om zijn groei te versnellen.

Om zijn internationale groei te ondersteunen, kan TheGreenShot nu rekenen op het strategisch comité, dat bestaat uit 6 vooraanstaande personen uit de culturele wereld.

“De ervaring van de leden van ons strategisch comité en hun netwerken in de film-, audiovisuele en culturele industrie, zowel in België en Frankrijk als in het buitenland, zullen belangrijke troeven zijn voor de groei van TheGreenShot. Zij zullen zowel onze ambassadeurs als onze adviseurs zijn,” zegt Véronique Pevtschin, CEO van TheGreenShot.

Het strategisch comité zal regelmatig vergaderen met het managementteam en de leden zullen ook individueel geraadpleegd worden over specifieke kwesties op basis van hun expertise. Tot de leden behoren1:

  • Philippe Reynaert (BE): Philippe Reynaert, leerkracht in de jaren ’70, filmcriticus en redacteur in de jaren ’80, reclameman in de jaren ’90 en al 20 jaar directeur van het audiovisuele investeringsfonds Wallimage, dat hij in 2000 oprichtte, Philippe Reynaert, beter bekend als de Man met de Witte Bril, heeft ook 35 jaar lang talrijke filmprogramma’s gepresenteerd op de RTBF, waar hij 15 jaar lang lid was van de Raad van Bestuur. Nu leidt hij het adviesbureau Xanadu, werkt hij aan grote Europese studies over de audiovisuele sector en stopt hij veel energie in de organisatie van filmevents zoals de Rencontres du Film Politique de Liège.
  • Jean Despax (Frankrijk): Franse ondernemer, mentor en investeerder. In 2012 werd hij medeoprichter van Movinmotion, uitgever van een softwareoplossing voor loonbeheer in de culturele sector. Sinds de verkoop van het bedrijf aan Audiens in 2018 richt hij zich op het ondersteunen van en investeren in impactprojecten. Momenteel begeleidt en adviseert hij een aantal start-ups en non-profitorganisaties.
  • Pascal Diot (Frankrijk): Directeur van Venice Production Bridge; medeoprichter en directeur van het EUROPEAN CO-PRODUCTION FORUM in Brussel; directeur van de Tokyo Gap Financing Market; voorzitter van IDPL, een bedrijf gespecialiseerd in het oprichten en beheren van festivals en evenementen wereldwijd. Hij is ook expert bij Creative Europe MEDIA. Vroeger werkte hij in de internationale afdelingen voor verkoop en coproductie van multimediagroepen (TF1, HACHETTE, UGC, CANAL+, PATHE). Hij was onder andere ook directeur van de Dubai International Film Festival Market (FILMMART, 2011-2013) en voorzitter van het FIFB (Festival International du Film de Bruxelles, 2015-2016).

Meer milieuvriendelijke producties!

“Onze groeiambitie heeft uiteraard een economisch doel, maar ook een maatschappelijk doel: tegen 2030 moet ecologisch verantwoorde productie de norm worden in plaats van de uitzondering. We leveren onze eigen bijdrage door kennis te verspreiden over onze innovatieve toepassingen, die het leven van productieteams en technici op locatie eenvoudiger maken, hen bewuster maken van de milieueffecten van elke beslissing en praktische oplossingen bieden om de impact op het klimaat te verminderen (bijvoorbeeld een lijst met ‘groene’ leveranciers in de buurt van opnamelocaties),” zegt Nathalie Idiart, commercieel directeur van TheGreenShot.

Dat wordt op verschillende manieren in de praktijk gebracht. TheGreenShot heeft bijvoorbeeld net een aanbesteding van Wallimage gewonnen. Films die door het investeringsfonds worden ondersteund, kunnen nu de oplossing van TheGreenShot gebruiken om het monitoren van hun koolstofvoetafdruk te vereenvoudigen en eenvoudig hun koolstofverslag op te stellen. Dat zal het voor Wallimage ook makkelijker maken om gegevens te verzamelen en te consolideren om de milieu-impact van de ondersteunde producties te meten.

Een ander voorbeeld is Fimalac Entertainment, dat 7 productiemaatschappijen en 31 theaters in Frankrijk samenbrengt en zo’n 400 evenementen per jaar organiseert. De groep is net begonnen met het testen van de software-interface ontwikkeld door Oviiz (dat in juli werd overgenomen door TheGreenShot). Door financiële en hr-gegevens op te halen uit het Workday-platform kan de interface worden gebruikt om tourschema’s op te volgen, analytische codes toe te wijzen en gegevens door te sturen naar de Spaiectacle-software om de lonen van de medewerkers te beheren. De geïntegreerde informatiestroom van TheGreenShot draagt bij aan het welzijn van productiemanagers, productie- en payrollbeheerders door de handmatige invoer van documenten drastisch te verminderen.

Twee jaar na de opstart van het greentechbedrijf maken al meer dan 14.000 professionals gebruik van de oplossingen van TheGreenShot.


1 De andere leden zijn :

  • Karen Arikian (VS) – Oprichter van KA Media consulting, festivaldirecteur en producent,
  • Veronica Aspen Owens (VS): Consultant in communicatie, merkstrategie en duurzame teamdynamiek,
  • Caroline Young (India): Creatieve consultant, producer en journalist.

Over TheGreenShot

De digitale oplossing ontwikkeld door TheGreenShot maakt het dagelijkse leven van filmcrews makkelijker en stelt hen in staat bewuste keuzes te maken om hun milieu-impact te beperken.

Praktisch gezien kunnen ze bijvoorbeeld heel eenvoudig hun gepresteerde uren en onkostennota’s invoeren op hun smartphone. De gegevens worden vervolgens gekoppeld aan elk individueel contract (want er zijn tal van sectorspecifieke clausules), aan het sociaal secretariaat dat de loonfiches opstelt en aan een functie om de koolstofimpact te berekenen. Een enorme tijdswinst voor iedereen, met een unieke codering.

De productieverantwoordelijken kunnen op een dashboard in real time de uitgaven en de koolstofbalans van elk element van de film raadplegen. Ook de rapportering per regio of land is erg handig voor subsidies en Tax Shelter.

Op milieuvlak helpt het om de koolstofimpact en de kostprijs van elke actie te visualiseren via TheGreenShot om zo de juiste reflexen aan te leren. Waarom bijvoorbeeld een stroomaggregaat laten leveren als het mogelijk is om aan te sluiten op het lokale elektriciteitsnet? Waarom talloze flessen water kopen als iedereen zijn eigen drinkfles kan bijhouden? De rubriek ‘Tips of the day’ geeft tips om de impact van de opnames te verminderen. De app is ook gekoppeld aan een adresboek van allerlei ‘groene’ leveranciers om lokale en duurzame consumpties aan te moedigen tijdens de opnames.

Twee jaar na zijn oprichting heeft TheGreenShot nu 22 mensen in dienst, waarvan 7 in Frankrijk: in Bordeaux, Lyon en Parijs.

www.thegreenshot.green

www.ooviiz.com

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info