Skip to main content

Volgens de ngo Global Footprint Network was 29 juli 2021 de datum van de “Earth overshoot day”, d.w.z. de datum waarop de consumptie van de mensheid de beschikbare hernieuwbare hulpbronnen van de aarde overstijgt. Om dit kantelpunt te berekenen, vergelijken onderzoekers de ecologische voetafdruk van menselijke activiteiten met de “biocapaciteit” van onze planeet. Ter vergelijking: in 1970 werd deze limiet bereikt op 29 december, en in 1990 op 11 oktober1.

Om deze verspilling van hulpbronnen een halt toe te roepen en de opwarming van de aarde af te remmen, is een aanzienlijke versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie en efficiëntie van zowel energie als hulpbronnen van cruciaal belang. Zoals in het verslag van het Internationaal Energieagentschap (IEA)2 wordt gesteld, zal naar verwachting bijna de helft van de vermindering van de broeikasgasemissies die nodig is om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, komen van technologieën die nog niet op de markt zijn. Dit onderstreept de enorme investeringsbehoeften die in de komende jaren nodig zullen zijn om deze technologieën te ontwikkelen, mede gesteund door de jaarlijks toenemende doelstellingen van de regeringen van de grootste naties van de wereld

Geografisch gezien is Europa volgens het rapport koploper inzake innovatie op het vlak van koolstofarme energie, met 28% van de tussen 2010 en 2019 verleende octrooien.3

In 1998 lanceerde de baanbrekende Belgische onderneming Capricorn Partners het fonds Quest For Growth, dat op de beurs van Brussel werd genoteerd. De doelstelling van het fonds was te beleggen in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen die gespecialiseerd zijn in schone technologie.

Tien jaar later, in 2008, lanceerde zij het Quest Cleantech Fund, waarvan de activa hoofdzakelijk bestaan uit de beursgenoteerde aandelen waarin Quest for Growth investeert.

De fondsbeheerder Yves Vaneerdewegh, die vooral wil investeren in Europese bedrijven die pionier zijn op het gebied van schone technologie, heeft zijn doel perfect bereikt en zijn beleggers bijzonder robuuste financiële rendementen kunnen bieden (de eerste beleggers hebben hun kapitaal eind juni 2021 meer dan verviervoudigd), waardoor het fonds zich aan de top van fondsen in dezelfde categorie bevindt. Gezien de aanwezigheid van enkele kleine, weinig liquide ondernemingen in de portefeuille heeft de fondsbeheerder het fonds in juni gesloten voor nieuwe inschrijvingen om de kwaliteit van het beheer en de liquiditeit voor bestaande cliënten te waarborgen.

Na een succesvolle samenwerking in 2015 met Funds For Good, waarvan de klanten meer dan 160 miljoen euro in het fonds hebben geïnvesteerd, hebben Funds For Good en Capricorn Partners besloten om begin september 2021 het FFG Cleantech II-fonds te lanceren.

Dit fonds, dat dezelfde investeringsdoelstellingen heeft als het Quest Cleantech Fund, zal zijn investeringen eenvoudigweg beperken tot de kleinste caps en een investeringscapaciteit bieden van meer dan 1 miljard euro, terwijl het Quest-fonds beperkt is tot 250 miljoen euro. ​ Binnen deze portefeuilles van ongeveer 25 aandelen zullen naar verwachting ongeveer 4 aandelen verschillen, zodat er geen reden is om te vrezen voor een wezenlijk verschil in kwaliteit of rendement tussen de 2 fondsen.

De samenwerking van de twee Belgische vlaggenschepen inzake duurzame beleggingen zal de mogelijkheid bieden om zowel te investeren in een sector die gedurende vele jaren grote kansen biedt, als een sterke maatschappelijke impact te genereren via de sociale activiteit van Funds For Good. Ter herinnering: de onderneming besteedt de helft van haar eigen winst aan de financiering en ondersteuning van ondernemingsprojecten die zijn opgezet door mensen in precaire situaties of met een sociaal project. Tot nu toe hebben meer dan 800 ondernemers in België op haar hulp kunnen steunen.

1 https://www.gouvernement.fr/29-juillet-2021-jour-du-depassement-de-la-terre

2 https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2020/clean-energy-technologies-the-state-of-play

3 https://www.frenchweb.fr/cleantech-pourquoi-la-croissance-de-linnovation-en-matiere-denergie-propre-ralentit-elle/420865

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info