Skip to main content

Sinds de oprichting in 2013 heeft Funds For Good Impact meer dan 1000 ondernemers geholpen met de financiering van hun projecten. Aan elk van deze mensen heeft zij een lening op eer verstrekt van 500 tot 15.000 euro tegen 0% rente met een aflossingsvrije periode om de ondernemer de tijd te geven zijn bedrijf te ontwikkelen.

Van deze 1.000 mensen zijn 91% “self-made” ondernemer die zich in een onzekere werksituatie bevond alvorens aan een ondernemersavontuur te beginnen. Deze mensen hadden een uitkering van het OCMW, waren werkzoekende, hadden een tijdelijk contract of een contract van bepaalde duur. Vandaag is 70% van deze ondernemers na 2 jaar nog steeds actief en heeft 82% een baan (als zelfstandige of in loondienst) (bron: mS impactstudie). ​

9% zijn “Game Changers” die een maatschappelijk probleem hebben geïdentificeerd en die er hun dagelijkse missie van maken om dat probleem te helpen oplossen. Sommige zetten zich in voor de bestrijding van voedselverspilling of de toegankelijkheid van producten uit duurzame landbouw, andere hebben als missie de reclame- of modewereld te revolutioneren om deze ethischer en duurzamer te maken. De steun voor dit soort projecten begon in 2020.

“De ondernemers hebben veel ideeën en enthousiasme! Elk van hen heeft een eigenheid, een rijk en ontroerend verhaal. Wij zijn dankbaar dat wij met hen mogen samenwerken en hopen dat zij ons nog vele jaren zullen blijven verbazen. In een context van toenemende ongelijkheid motiveren onze impactcijfers ons om te blijven bijdragen tot een meer menselijke, rechtvaardige en duurzame samenleving.”

Patrick Somerhausen, medeoprichter van Funds For Good

Uit een studie van microStart blijkt dat 1 euro geïnvesteerd in een microkrediet een waarde van 2,53 euro oplevert voor de gemeenschap (omdat deze mensen niet langer afhankelijk zijn van uitkeringen en belastingen betalen) (bron: mS impactstudie).

We kunnen het niet genoeg zeggen, onze samenleving zit vol talent, verbeelding en vaardigheden om een betere wereld te creëren. Daarom is het belangrijk om iedereen erbij te betrekken, om mensen die tot nu toe uitgesloten waren te waarderen en hen de kans te bieden hun droom te ondernemen en na te jagen.”

Nicolas Crochet, medeoprichter

Het merendeel van de gesteunde projecten bevindt zich in België, dankzij partnerschappen met microfinancieringsinstellingen zoals microStart, Crédal, Finance.Brussels. Funds For Good Impact is ook actief in Frankrijk, in samenwerking met ADIE, in Luxemburg, in samenwerking met Microlux en, sinds dit jaar, in Spanje, in samenwerking met Trebal Solidari.

De afgelopen jaren heeft Funds For Good Impact ook meer dan 85 coachingsessies georganiseerd om het succes van de gesteunde ondernemers te garanderen en hen in staat te stellen hun professionele vaardigheden te ontwikkelen.

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info