Skip to main content

Nu het kwik in onze thermometers al enkele dagen temperaturen boven de 30 graden aanduidt, zijn we er ons wellicht meer dan anders van bewust hoe belangrijk koeling is. Met airco’s houden we onze huizen en kantoren fris, koelkasten zorgen ervoor dat onze etenswaren niet bederven en grote industriële installaties zorgen ervoor dat er in veilig omstandigheden voedsel kan worden geproduceerd en temperatuurgevoelige medicatie correct kan worden bewaard. Maar hebt u zich al de bedenking gemaakt dat de technieken die we nodig hebben voor al deze toestellen en systemen de opwarming van de aarde nog meer versnellen? Het doel van de Internationale Dag van de Afkoeling of World Refrigeration Day is aandacht te geven aan deze problematiek en bedrijven die oplossingen bieden een podium te geven.  

Dominique Köttgen, projectmanager en koelspecialist bij VMA, een dochterbedrijf van de multidisciplinaire groep CFE, stelt graag koelen op basis van ammoniak voor.  Dit nieuwe, door VMA ontwikkelde, procedé is een duurzaam alternatief voor koelen met klassieke koelstoffen zoals bijvoorbeeld freon.  

Wat schort er aan onze klassieke koelingstechnieken? 

Dominique Köttgen (D.K.): De problematiek is eigenlijk dubbel. Enerzijds zijn de huidige toestellen en systemen enorme energieverslindend. Gemiddeld genomen draait er anderhalve kerncentrale om onze koelkasten, airco’s en industriële koelinstallaties. Na de chemische industrie is koeling de grootste energieverbruiker. Daarnaast zijn de gassen en vloeistoffen die vandaag worden gebruikt om de temperatuur naar beneden te halen of laag te houden erg belastend voor het milieu. Freon is wellicht de meest bekende koelstof. Deze stof is een van de belangrijkste oorzaken van het gat in de ozonlaag. 

Als we dus vasthouden aan de klassieke koelingstechnieken moeten we veel energie blijven opwekken, vaak nog met fossiele brandstoffen die samen met freon de opwarming van de aarde alleen maar versnellen. 

Bestaat er dan een alternatief? 

D.K.: Jazeker en het is niet eens echt nieuw. Het is perfect mogelijk om ammoniak als alternatief te gebruiken voor freon. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd ammoniak gebruikt in de eerste koelkasten. Ammoniak is echter licht ontvlambaar en giftig indien mensen of dieren het innemen. De technieken die men toen had waren niet afdoende om deze gevaren op een goede manier te beheersen en daarom schakelde men over naar onder meer freon. Met de moderne technieken die VMA recent ontwikkelde, kunnen we wel in veilige omstandigheden met ammoniak werken. 

Wat zijn de voordelen van werken met ammoniak? 

D.K.: Ammoniak heeft een groter koelend vermogen dan andere koelstoffen. Hierdoor is er dus minder elektriciteit nodig om temperaturen laag te houden. Daarnaast is ammoniak een stof die in de natuur voorkomt. Het zit bijvoorbeeld in de mest die landbouwers gebruiken op hun akkers. De stof kan door de natuur afgebroken worden en is daarom dus 100% groen. Mensen verwarren ammoniak weleens met het schoonmaakproduct ammonia. Ammonia is echter een afgeleid product van ammoniak, dat in gasvorm met water wordt gemengd. 

Voor welke toepassingen kan deze nieuwe ammoniak-techniek worden gebruikt? 

D.K.: In theorie kan de techniek voor alle koeltoepassingen, groot en klein worden gebruikt. Bij VMA rollen we koeling op basis van ammoniak in eerste instantie uit binnen de retailsector voor koele opslagplaatsen en de koelkasten in winkels. We hebben al tientallen grootwarenhuizen, van verschillende grote ketens uitgerust met deze innovatieve koeling waaronder de Delhaizes van Fléron en Braive. In het najaar zullen we ook nog de koele opslag leveren in de Delhaize van Anseremme. 

We hebben de intentie om in de toekomst ook andere sectoren te bedienen en de ammoniaktechniek op te schalen, maar een tekort aan gekwalificeerde techniekers noodzaakt ons om het rustig aan te pakken. 

Over World Refrigeration Day 

World Refrigeration Day is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt op 26 juni om de belangrijke rol van koeling en airconditioning in ons dagelijks leven te benadrukken. Het heeft tot doel bewustwording te creëren over het belang van koeling in diverse sectoren, zoals voedselopslag, gezondheidszorg en technologie. Op deze dag worden wereldwijd evenementen en initiatieven georganiseerd om de voordelen van koeling te benadrukken, evenals de behoefte aan duurzame en energiezuinige oplossingen. World Refrigeration Day moedigt ook kennisuitwisseling en innovatie aan om de uitdagingen op het gebied van koeling aan te pakken en een betere toekomst te creëren. 

Over VMA 

VMA, deel van de multidisciplinaire industriële groep CFE (www.cfe.be), bestaat uit 1.050 enthousiaste medewerkers die samen een omzet van meer dan 250 miljoen euro realiseren.  Naast de Industrial Automation activiteit staat de divisie Building Technologies.  Zij ontwerpt, installeert en onderhoudt alle technieken in gebouwen en implementeert gebouwenbeheer software ter verhoging van het comfort voor de gebruikers. Deze divisie staat eveneens in voor de monitoring en de analyse van alle data zoals energieverbruik met haar VMANAGER-aanbod (www.vmanager.be) en speelt zo in op de noodzakelijke energie transitie.    

Over CFE 

CFE is een multidisciplinaire groep die actief is in 4 kernactiviteiten met een sterk groeipotentieel in België, Luxemburg en Polen om de wereld van morgen vorm te geven: vastgoedontwikkeling, multitechnieken, bouw en renovatie en duurzame investeringen. Met een omzet van 1.200 miljoen, meer dan 3100 werknemers en een lange ervaring en expertise sinds de oprichting in 1880, heeft de groep CFE de ambitie om de status quo uit te dagen en positieve veranderingen teweeg te brengen. Ze gaat hiervoor met succes ecologische en sociale uitdagingen aan voor het welzijn van toekomstige generaties. Deze ambitie realiseert de groep door duurzaamheid, innovatie en respect voor haar medewerkers centraal te stellen in haar strategie en door haar klanten totaaloplossingen aan te bieden. 

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info