Skip to main content

De Maya-software, die nog maar net is gelanceerd, is er al in geslaagd zijn eerste fondsen te werven en heeft bijna 20 golfclubs in binnen- en buitenland aangetrokken. Innovatie? De terreinen op een meer kosteneffectieve, efficiënte en milieuvriendelijke manier beheren. Precisie voorspellende technologie die binnenkort ook in andere groene ruimtes, zoals wijngaarden en grasvelden, kan worden gebruikt.

De greenkeepers kunnen nu rekenen op de hulp van Maya, hun nieuwe persoonlijke assistente. Dankzij deze nieuwe software kunnen golfbanen gemakkelijker onderhouden worden. Ze past zich aan de realiteit van klimaatverandering en veranderende wetgeving aan.

Dankzij artificiële intelligentie benut Maya de in het veld verzamelde gegevens en kruist ze met big data. “Onze SaaS-software verwerkt informatie die wordt verzameld door aangesloten sensoren (bodemsondes, weerstations, enz.) en waarnemingen van veldbeheerders. Alles wordt vergeleken en in perspectief geplaatst met historische gegevens en wetenschappelijke inzichten”, verklaart Valentine Godin, milieu-ingenieur en oprichter van de jonge start-up GVE Europe, die Maya heeft gecreëerd.

“Deze innovatieve technologie maakt precisiebeheer in golfclubs mogelijk, met schaalbare voorspellingen op maat van elke gebruiker.” Een proces dat aansluit bij de vierde landbouwrevolutie, waarbij artificiële intelligentie en drones worden gebruikt om land en natuurlijke hulpbronnen te beheren.

Innovatie achter de beperking

Achterstaat eigenlijk een beperking. Sinds 2018 verbiedt het Waalse Gewest het gebruik van pesticiden en natuurlijke biocontroleproducten in zijn openbare ruimten, ook al worden ze gebruikt in de biologische landbouw. Un “Zero-Phyto”-doelstelling die geleidelijk ook in het buitenland wordt overgenomen, zoals in Frankrijk (2025), Zwitserland (2030) en binnenkort ook in Engeland en Spanje. 

Het resultaat is een proliferatie van ziekten, die een directe bedreiging vormen voor de sportbeoefening. Maar golfliefhebbers weten dat de grasmat perfect moet zijn om een bal over een baan te laten rollen. Dit is genoeg om greenkeepers het koud zweet te bezorgen, want ze moeten vechten tegen droogte en ziektes…

“Technologie is een kostbare hulp wanneer de manoeuvreerruimte steeds beperkter wordt”, meent Valentine Godin, die begon met het testen van een eerste toepassing in 5 proefbanen: Golf de Rigenée, du Bercuit, de l’Empereur, de Liège-Gomzé en de Naxhelet.

Het Maya platform werd in november ontwikkeld en heeft al bijna 20 golfclubs in België, Engeland, Denemarken, Frankrijk en binnenkort ook in Spanje overtuigd.

Dankzij het nauwkeurige beheer helpt de toepassing de clubs bij hun ecologische overgang en bij de beheersing van hun kosten. Het maakt het mogelijk actie te ondernemen met betrekking tot drie belangrijke uitdagingen waarmee veldmanagers worden geconfronteerd:

  1. betere precisie bij het water geven, waardoor ongeveer 30% water wordt bespaard.
  2. betere controle en voorspelling van ziekten, zoals koud fusarium en dollar spot, twee grote problemen voor golfbanen vandaag.
  3. een beter beheer van de inputs (zand, stikstof, enz.), wat de clubs aanzienlijke besparingen oplevert.

Succesvolle kapitaalronde

Dankzij deze innovatie en haar perfecte beheersing van de golfsector slaagden Valentine Godin en haar team erin om eind 2022 een half miljoen euro op te halen bij Invest BW (via B2START) en andere privé-investeerders. Dankzij deze bijdrage kan GVE Europe zijn team uitbreiden om de ontwikkeling en marketing van het Maya platform voort te zetten.

De ambitie is om voor eind 2023 100 golfbanen te overtuigen. De start-up bevindt zich ook in een pilootfase om zich in de wijnsector te vestigen. “Maya heeft een bestaansreden voor elk gebied dat op enigerlei wijze te maken heeft met het beheer van water, inputs en ziekten, zowel op milieu- als op economisch gebied”, analyseert Valentine Godin.

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info