Skip to main content

In de Septemberverklaring van de Vlaamse regering bleek dat er een premiebedrag van 5000 euro wordt uitgekeerd voor nieuwe elektrische wagens, en dat vanaf 1 januari 2024. Maar Managing Partner, Gianni Isella van Volty vindt dat dit op belangrijke aspecten meerdere stakeholders tekortdoet.

Pro memorie: particulieren, vzw’s en aanbieders van deelmobiliteit kunnen vanaf 1 januari 2024 een premie ontvangen bij de aankoop van een elektrisch voertuig, zowel nieuw als tweedehands. Voor nieuwe voertuigen geldt een premie van 5000 euro, voor tweedehandsvoertuigen een van 3000 euro. De Vlaamse regering wil hiermee de kloof tussen elektrische en fossiele wagens verkleinen en kopers een duwtje in de rug geven.

De maximale aankoopprijs mag 40.000 euro bedragen inclusief btw.

“Deze regeling had op meerdere punten ruimer gekund en het is jammer dat bepaalde stakeholders en potentiële kopers er geen gebruik van kunnen maken”, stelt Gianni Isella, Managing Partner van Volty.

Volty is de nieuwe online marktplaats exclusief voorbehouden aan elektrische mobiliteit. Het platform heeft op dit moment zo’n 400 tal wagens in deze prijscategorie.

Isella vervolgt: “Het is betreurenswaardig dat deze subsidie of premie, hoe je het ook wil noemen, niet van toepassing is op fietsen, steps, bromfietsen of andere nutsvoertuigen. Het gaat immers enkel om personenwagens. Door deze categorieën niet in aanmerking te nemen, gaat er veel potentieel verloren voor de elektrificatie van alternatieve vervoersvormen.”

Isella vindt het ook een gemiste kans van de Vlaamse regering dat de premie/subsidie evenmin geldt voor vennootschappen of ondernemingen. “Momenteel is slechts 20 procent van alle elektrische voertuigen in het bezit van particulieren.”

“Het had een extra incentive kunnen zijn voor vennootschappen.” Volty biedt volgens Isella tot slot wel interessante mogelijkheden voor partijen die na drie jaar hun voertuig opnieuw willen verkopen, “Want je kan het dan via Volty aanbieden en opnieuw een subsidie van 1500 euro ontvangen.”

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info