Skip to main content

Editorial van de maand

Olivier de Berranger, Managing Director en CIO, La Financière de l’Echiquier ǀ November 2023.

Elk jaar bewonderen 8 miljoen bezoekers de meesterwerken van het Louvre, die bewaard worden dankzij een van de grootste stadskoelsystemen ter wereld. Dit ondergrondse netwerk van 50 km bedient meer dan 500 Parijse gebouwen, waaronder de Parijse Opera en de Banque de France. De Mona Lisa en de Venus van Milo hebben hun overleving te danken aan een oplossing die is ontwikkeld door Alfa Laval, wereldleider op het gebied van warmte-uitwisseling, vloeistofscheiding en -overdracht. Deze oplossing, deels gevoed door water uit de Seine en intelligente leveringsstations, bespaart 500.000 m3 drinkwater per jaar. Dit initiatief, dat symbool staat voor het buitengewone innovatievermogen van bedrijven, is een antwoord op een belangrijke wereldwijde uitdaging.

Water, dat volgens astrofysicus Hubert Reeves op kosmische schaal zeldzamer is dan goud, is een prioriteit geworden. Een kwart van de wereldbevolking heeft al te kampen met waterstress. De VN schat dat als de situatie niet verbetert, tegen 2025 een derde van de wereldbevolking getroffen zal zijn. De belangrijkste oorzaken van deze crisis – de opwarming van de aarde en de toename van de wereldbevolking – gaan steeds sneller. Toegang tot zoet water, dat slechts 2,5% vertegenwoordigt van het water dat toegankelijk is op het aardoppervlak, is niet langer vanzelfsprekend. De onttrekkingsvolumes nemen voortdurend toe om te voldoen aan de groeiende behoeften van landbouw, steden en industrie. Terwijl het mondiale waterverbruik in een eeuw tijd verzesvoudigd is, zal de vraag tot 2050 met 55% stijgen, volgens het World Economic Forum.

De gevolgen van een tekort aan zoet water voor de biodiversiteit en de veiligheid van de gezondheid zijn talrijk. Bedrijven, die zich bewust zijn van de omvang van de uitdagingen, bedenken ambitieuze strategieën en creatieve oplossingen. Het Zweedse bedrijf Alfa Laval heeft een ontziltingsoplossing ontwikkeld die zeewater omzet in drinkwater. De Finse chemicus Kemira biedt een uitgebreid technologisch portfolio van waterbehandelingsoplossingen die uiteindelijk helpen om het waterverbruik van zijn industriële klanten te verminderen. De veelbelovende start-up Kumulus Water heeft een geavanceerde technologie ontwikkeld die het effect van dauw nabootst en drinkwater creëert door vocht in de lucht op te vangen met behulp van een systeem op zonne-energie. Een aangesloten machine die tot 30 liter in 24 uur kan produceren. Tot slot is Veolia, wereldleider op het gebied van milieudiensten, van plan om haar productie van gerecycled water tegen 2030 te verdrievoudigen tot 3 miljard m3, gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 54 miljoen mensen. Recycling is des te veelbelovender omdat momenteel wereldwijd gemiddeld slechts 11% van het water wordt gerecycled, 1% in Frankrijk1, maar 15% in Spanje, dat streeft naar 35% in 20272.

Er zijn veel manieren om deze strategische uitdaging aan te gaan. Impact investing, waarvan de wereldwijde markt op meer dan een biljoen dollar3 wordt geschat, is er daar één van. Dit symbolische getal benadrukt de doorslaggevende rol van impactfinanciering bij het aangaan van deze uitdaging, door kapitaal naar deze verantwoordelijke bedrijven te laten vloeien om een duurzame toekomst op te bouwen en tegelijkertijd financiële prestaties te leveren. We zullen onze inzet voor impact investing vergroten en tegelijkertijd ons ecosysteem mobiliseren rond klimaat- en biodiversiteitskwesties. In november zal de 3e Klimaat- en Biodiversiteitsconferentie experts, bedrijven en investeerders samenbrengen om oplossingen te belichten die de grote uitdagingen in verband met water, het blauwe goud, het hoofd kunnen bieden.

1 CEREMA, 2020

2 Les Echos, 03.07.2023

3 GIIN, 2022

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info