Skip to main content

Dit blijkt uit het jaarlijkse International People Mobility Report van verzekeringsconsultant Aon waarin het veranderende landschap van de mobiliteit van werknemers in Europa wordt getoond. Het geeft inzicht in hoe werkgevers hiermee omgaan en welke uitdagingen en kansen er zijn op gebied van internationale mobiliteit

Kostenbeheersing prioriteit

Dat het beheersen van kosten tegenwoordig leidend is, heeft alles te maken met het toegenomen belang van financiële stabiliteit en de huidige geopolitieke uitdagingen, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de wereldwijde inflatie. Veiligheid en welzijn van de medewerkers staan nog steeds in de top drie, maar ook het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationale mobiliteitsbeleid neemt toe.

Minder reizen

Zo nemen werkgevers allerlei maatregelen om aan hun ESG-doelstellingen te voldoen. De belangrijkste zijn minder reizen (44%), een programma om de aan reizen gerelateerde CO2-uitstoot te compenseren (37%) en andere manieren van reizen (32%). Wereldwijd is werken op afstand toegenomen sinds de COVID-19-pandemie, terwijl zakenreizen afnemen.

Werken op afstand: kansen en uitdagingen

De toekomst van werken op afstand ziet er veelbelovend uit. De COVID-19-pandemie heeft deze trend versneld. Veel bedrijven hebben zich aangepast aan de nieuwe werkelijkheid en beschouwen het als een optie voor hun werknemers. Het gebruik van digitale tools heeft het gemakkelijker en efficiënter gemaakt. Teams kunnen probleemloos samenwerken in verschillende tijdzones.

“Telewerken vanuit het buitenland, op occasionele of structurele basis, heeft aan populariteit gewonnen”, zegt Maxime Manderlier, International People Mobility-expert bij Aon Belgium.
​”Enerzijds met het oog op een steeds grotere flexibiliteit in de organisatie van het werk met het oog op het maximaliseren van het welzijn van de werknemers en anderzijds door de strijd om talent die ertoe leidt dat bedrijven soms buiten de landsgrenzen moeten rekruteren.”

Op papier lijkt dit misschien relatief eenvoudig, maar de realiteit is vaak veel complexer en onthult een aantal uitdagingen tussen de bedrijfsbehoeften en de HR-strategie. Het onderzoek bevestigt opnieuw dat de juridische en fiscale context een groot obstakel vormen voor bedrijven om telewerken in het buitenland te organiseren, wat sommige onder hen dwingt om een dergelijke aanpak te heroverwegen, temeer daar de faciliteiten die tijdens de Covid-19 pandemie periode werden toegekend, op 1 juli 2023 afliepen.

Het goede nieuws is dat, vooruitlopend op deze deadline, een aantal lidstaten een kaderovereenkomst hebben gesloten waarin de voorwaarden worden verduidelijkt waardoor telewerken vanuit het buitenland geen gevolgen heeft voor de huidige sociale zekerheidsregels. Zo is het ook nu nog mogelijk om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de gangbare 25%-regel.

“Ongeveer de helft van de werkgevers waar werken op afstand mogelijk is, heeft hiervoor beleid en instructies klaar of inmiddels aangepast.”, blijkt uit het International Mobility Report van Aon. “Dat moet eigenlijk 100 procent zijn om financiële en fiscale verrassingen te voorkomen,” benadrukt Manderlier

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info