Skip to main content

Na 18 maanden voorbereiding kondigen de teams van Inpulse Investment Manager en Funds For Good de lancering aan van het fonds ImpaktEU.

Dit 100% impact en niet-beursgenoteerde fonds dat inzet op de de ontwikkeling van microfinanciering en sociaal ondernemerschap in Europa heeft de steun gekregen van de FPIM als referentie-investeerder, met als doel voldoende particuliere beleggers aan te trekken. Vandaag is dat een feit! Het fonds gaat van start met bijna 20 miljoen investeringen in Europa met een sterke focus op België.

Een antwoord bieden op een Funding Gap

Inpulse Investment Manager en Funds For Good, twee geëngageerde vermogensbeheerders uit België, hebben besloten de handen in elkaar te slaan en hun expertise te bundelen om het private debt beleggingsfonds ImpaktEU te lanceren.

Het idee ontstond in 2019, via het European Microfinance Network, nadat een studie was uitgevoerd waaruit de onvervulde financiële behoeften van microfinanciering en sociaal ondernemerschap in Europa bleken. De COVID-crisis heeft deze behoeften alleen maar versterkt. Tegelijkertijd wilde Funds For Good zijn fondsenaanbod uitbreiden naar niet-beursgenoteerde activa, met een focus op impact en in het bijzonder de domeinen waarop zijn vzw “Funds For Good Impact” actief is: microfinanciering en sociaal ondernemerschap. Inpulse heeft zich snel gevestigd als de ideale fondsbeheerder, met een solide trackrecord en meer dan twintig jaar ervaring in het beheer van microfinancieringsfondsen in Europa.

Specifieke doelstellingen

Het fonds combineert sociale EN milieudoelstellingen – die volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de huidige context van milieucrisis en stijgende inflatie.

De thema’s die het fonds prioritair wil aanpakken zijn de bestrijding van sociale uitsluiting door herintegratie op de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot duurzame mobiliteit, huisvesting en voedseloplossingen.

Het fonds zal voornamelijk beleggen in verschillende schuldinstrumenten en streeft naar een redelijk rendement van 3 tot 4% bij constante rente. Het rendement dat het wil behalen heeft zowel een maatschappelijk als financieel aspect. Het fonds heeft een echte strategie om onze sociale prestaties die tot uiting komen in een impactthesis (‘Theory of Change’) in kaart te brengen, te meten en op te volgen.

Een Europees initiatief met een Belgisch tintje

Het fonds zal in België gedomicilieerd zijn en heeft daarom gekozen voor een snel groeiend Belgisch beleggingsvehikel: de private PRIVAK. Dit type fonds zal in de hele Europese Unie kunnen investeren. Inpulse is een door de FSMA goedgekeurde AIFM en heeft daarom een Europese paspoort en kan beleggingen uit andere Europese landen ontvangen. Het fonds kreeg onlangs het label “Finansol” voor solidaire financiën.

Niet alleen financiële middelen

Hoewel microfinancieringspelers en sociaal ondernemerschap vooral behoefte hebben aan financiering om hun ontwikkeling mogelijk te maken, moeten ze ook de nodige technische ondersteuning krijgen om de uitdagingen op het gebied van groei, beheer, digitalisering of risicobeheer aan te gaan. Het team en de begunstigden van het fonds zullen kunnen rekenen op partners zoals de groep “Innovative Sharing” van ondernemers in transitie.

Bruno Dunkel, General Manager Inpulse Investment Manager: “ImpaktEU is de logische voortzetting van onze activiteiten in Europa, eerst met het CoopEst fonds, gelanceerd in 2006 en vooral gericht op microfinanciering, en vervolgens met het Helenos fonds dat in 2018 is gelanceerd en zich richt op microfinanciering en sociaal ondernemerschap. De huidige crisis heeft het economische en sociale belang van micro-ondernemers en sociaal ondernemers onderstreept, maar ook hun toegenomen behoefte aan toegang tot passende financiering, wat de reden is voor dit nieuwe initiatief.”

Patrick Somerhausen, CEO Funds For Good: “We zijn verheugd met de lancering van ImpaktEU, een initiatief dat ons na aan het hart ligt en waar we 18 maanden hard aan hebben gewerkt! Onze doelstelling is het fonds in de komende drie jaar te laten aangroeien tot meer dan 100 miljoen euro. De looptijd van het fonds is vastgesteld op twaalf jaar, zodat het kan inspelen op de begeleidingsbehoeften van de markt op lange termijn. Met dit geld zal financiële steun worden verleend aan microfinancieringsinstellingen, kleine ethische en coöperatieve banken en enkele innovatieve groeibedrijven die maatschappelijke problemen aanpakken. Ons IMPACT-project en onze vrijwilligersmandaten met geëngageerde spelers (microfinancieringsinstellingen, impactfondsen) hebben ons bewust gemaakt van de essentiële rol van deze spelers en hun behoefte aan financiering en groei. Dit fonds brengt onze twee activiteiten echt samen: INVEST en IMPACT.”

Technische gegevens

Beleggingsvehikel: Private PRIVAK

Domicilie: België

Beleggingsregio: Europa

Investment Manager: Inpulse Investment Manager SCRL

Investment Advisor: Funds For Good SA

Management Fee: 1,85% + Performance Fee*

Verwacht jaarlijks rendement: 3% à 4% na kosten

Beleggingshorizon: 12 jaar verlengbaar met 2×2 jaar

Liquiditeitsvenster: 8 jaar

Inschrijvingsperiode: 3 jaar

Verwachte lanceringsdatum: Q3 2022

Minimumkapitaal: 25 miljoen EUR

Beoogde omvang: 100 miljoen EUR

Referentiebelegger: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Risicoprofiel: 90% debt/10% equity

*20% boven 2,5% rendement mits de impactdoelstellingen worden gehaald

Partnerships

Om dit fonds tot een succes te maken, kunnen de teams van Inpulse en Funds For Good rekenen op hun complementaire expertises, maar ook op de steun van partners zoals het European Microfinance Network (EMN) en een ecosysteem dat belangrijke expertise op het gebied van microfinanciering verzamelt (Caroline Tsilikounas – General Manager EMN, Vincent Oswald – Ex Blue Orchad), Entrepreneuriat Social (Pierre-Olivier Beckers, François Soulage – Ex voorzitter van Secour Catholique Français, Virginie Samyn), Financiën en Asset Management (Etienne de Callataÿ, Fernand Dimidschstein, Alain Moreau), Private Equity (Nicole Reynolds , Nicholas Cator, Xavier Leclef), enz.

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info