Skip to main content

GiveActions, de bedenker van het concept en het label “positieve” reclame met een maatschappelijke impact, heeft een ethisch comité opgericht om de campagnes te analyseren die het label aanvragen. Tot voor kort werden de door GiveActions galabelde advertenties via de app verspreid. Vandaag zijn ze ook te zien in speciale rubrieken van grote mediapartners zoals RTBF Auvio en Le Soir. NRJ of LN24.

Milieu- en sociale vraagstukken, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit of sociale uitsluiting, dwingen ons onze productie- en consumptiepatronen te herzien. Maar deze uitdagingen maken nog niet echt deel uit van reclame, ook al beïnvloedt zij onze aankopen. Deze situatie motiveerde GiveActions om na te denken over een nieuw reclamemodel.
Het doel ervan is reclame te bevorderen die zinvol is en aanzet tot goed milieu-, sociaal integratie- of gezondheidsgedrag. Om greenwashing te vermijden, heeft GiveActions een handvest van waarden opgesteld en onlangs een ethisch comité opgericht om adverteerders en hun campagnes te analyseren.
Het tweede maatschappelijke voordeel van het concept is dat merken die het label “positieve” reclame krijgen, zich ertoe verbinden een deel van het reclamebudget van de betrokken campagnes te schenken aan een selectie van verenigingen. Internetgebruikers worden gewaarschuwd dat zij door het bekijken van de gelabelde advertentie bijdragen aan de financiering van een bepaalde vereniging. Sinds de oprichting van GiveActions in 2019 werd al meer dan 50.000 euro gedoneerd aan tientallen non-profitorganisaties (Natagora, DoucheFlux, Schola ULB, enz.).

GiveActions werd bij de oprichting financieel ondersteund door FUNDS FOR GOOD IMPACT en Change, twee Belgische spelers op het gebied van impactfinanciering. FUNDS FOR GOOD IMPACT, dat veel van dezelfde waarden deelt als GiveActions, steunt de ontwikkeling van het project naast de financiële aspecten en is daarom vanzelfsprekend toegetreden tot het nieuwe ethische comité.

Transparantie en ethiek
“We willen de codes van reclame veranderen zodat ze zinvoller wordt. Maar het is duidelijk dat reclame uiterst aanwezig is in ons dagelijks leven en dat zij een erg belangrijke economische rol speelt. Daarom hebben wij gestreefd naar een evenwicht tussen de realiteit van de markt en de noodzaak om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. Wij werken volledig transparant om adverteerders te selecteren op basis van hun positieve impact: de debatten en beslissingen van ons ethisch comité worden gepubliceerd op onze website,” legt Maxime Van der Meerschen uit, medeoprichter & verantwoordelijke voor de verkoop bij GiveActions.

Het handvest van GiveActions, waarin de regels voor de selectie van adverteerders zijn opgenomen, bevat een niet-uitputtende lijst van afgekeurde en in aanmerking komende activiteiten. Merken of organisaties die het “positieve” reclamelabel willen verkrijgen, mogen niet alleen geen activiteiten verrichten die door het handvest worden verboden (aardoliewinning, luchtvaart, gebruik van dierenbont, enz.), maar moeten via hun reclamecampagne ook een product of dienst in de kijker zetten dat positief is voor de samenleving. Dat wil zeggen dat het een positief effect heeft op het milieu, de maatschappij, de gezondheid of cultuur.

De selectie van adverteerders gebeurt sinds mei 2022 door het ethisch comité van GiveActions. Het bestaat uit persoonlijkheden uit de reclame-, academische of ethische wereld, zoals Hugues Rey (CEO van Havas Media Belgium), Catherine Janssen (professor marketing en ethiek aan de Université Libre de Bruxelles), Elodie Dessy (onderzoeker aan de HEC Liège op het gebied van sociale en duurzame economie), Stéphanie Fellen (actief in duurzaam ondernemerschap) of Patrick Somerhausen, co-CEO van Funds For Good.

“Of we het nu leuk vinden of niet, reclame heeft invloed op ons leven en ons gedrag. Het GiveActions-initiatief heeft zowel tot doel de manier te veranderen waarop we reclamecontent consumeren als adverteerders uit te dagen,” zegt Patrick Somerhausen, co-CEO van Funds For Good en lid van de ethische commissie.
Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info