Skip to main content

“We willen dat elke ondernemer die geen klassiek bankkrediet kan krijgen, kan profiteren van een veilig financieringsalternatief en een goede begeleiding om zijn project op te starten.”

Funds For Good Impact publiceert vandaag zijn impactverslag voor 20221. De vzw, die al 10 jaar actief is in de ondersteuning van microfinanciering en hertewerkstelling via ondernemerschap, bevestigt haar ambitie om ondernemers die geen klassiek bankkrediet kunnen krijgen een veilige alternatieve financiering en een kwaliteitsvolle begeleiding te bieden.

Dankzij de 1.048 projecten die sinds 2013 werden ondersteund, heeft Funds For Good Impact al 1.192 banen gecreëerd (op 31 december 2022)! Funds For Good verstrekte niet alleen meer ereleningen2, maar breidde ook het initiatief ‘Community For Good’ uit, met meer dan 110 vrijwillige coaches en experts. Het bedrijf is nauw verbonden met zijn ecosysteem van partners die microfinanciering en sociaal ondernemerschap ondersteunen.

Sinds de lancering van Funds For Good Impact werden er meer dan 100 projecten gecoacht. Die begeleiding is een noodzakelijke aanvulling op de financiering, aangezien ondernemers hierdoor meer overzicht krijgen en zich de juiste vragen kunnen stellen over hun activiteiten. Ze krijgen ook psychologische ondersteuning en toegang tot een breder netwerk.

Tal van innovatieve acties

In 2022 lanceerde Funds For Good in samenwerking met Inpulse Asset Manager het fonds ImpaktEU, dat 100% gericht is op microfinanciering en ondernemerschap in Europa. Het doel van dit fonds is microfinancieringsinstellingen en ethische, coöperatieve banken meer middelen te geven om meer ondernemers in heel Europa te helpen.

Tijdens de coronacrisis lanceerde Funds For Good Double For Good, een actie waarmee de vzw de horecasector ondersteunde door gerechten te kopen die later werden verdeeld onder daklozen. Zo kregen meer dan 2.150 mensen een warme maaltijd. In 2021 lanceerde ze ook het Good Food Fund3, in samenwerking met Change en Scale Up, een fonds ter ondersteuning van projecten rond duurzame voeding.

Dit sluit aan op de ambitie van Funds For Good om zijn ecosysteem te alliëren en te ondersteunen om bij te dragen aan oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen.

Vandaag werkt Funds For Good Impact samen met het Netwerk Ondernemen en zijn trouwe partner microStart om banen te creëren met het fonds. Het doel is om groeibedrijven te begeleiden en te ondersteunen die één of meerdere banen willen creëren. Dit is een mijlpaal die vaak moeilijk te bereiken is en die veel zorgen en vragen oproept bij ondernemers, aangezien zij vaak alleen voor deze opgave staan.

Funds For Good Impact werkt ook samen met makelaarskantoor Savyoo en de vzw Womanly om vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen en te ondersteunen. De cijfers spreken voor zich: 65% van alle ondernemingen wordt opgericht door mannen en slechts 35% door vrouwen4. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe die statistieken kunnen worden verbeterd. Vooral omdat vrouwelijke ondernemers betere terugbetalingspercentages hebben voor hun professionele kredieten.

“Onze samenleving heeft nu meer dan ooit nieuwe rolmodellen en moedige mensen nodig die bereid zijn om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Samen kunnen we een eerlijkere, duurzamere en menselijkere samenleving creëren”, zegt Nicolas Crochet, co-CEO van Funds For Good

1 Link Impactverslag 2022: https://www.fundsforgood.eu/docs/RI_NL.pdf

2 Erelening: dit is een lening tegen 0% rente met een aflossingsvrijstelling van 6 tot 24 maanden die gekoppeld is aan een microkrediet.

3 Het Good Food Fund heeft al 5 projecten ondersteund: Babyl, Freddy Met Curry, Wonderboa, Proxideal en Greenzy

4 Statistieken van de FOD Financiën

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info