Skip to main content
  • De resultaten van 2022 worden de op één na beste in de geschiedenis, op de resultaten van 2021 na. Bovendien werden er 470 allianties gesloten.
  • Europa blijft de kloof met de Verenigde Staten dichten en concentreert 50% van de operaties in de beginfase.
  • De belangrijkste zorgen: Klimaatverandering, aanhoudende inflatie en politieke instabiliteit die gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de economie en de samenleving. Dit leidt tot een zoektocht naar oplossingen die gericht zijn op veiligheid en efficiëntie.

De Insurtech-markt bereikte in 2022 8 miljard dollar aan investeringen via 470 deals, wat de op één na beste periode is wat betreft het aantal allianties. Dit is de belangrijkste conclusie uit het Insurtech Global Outlook 2023 rapport opgesteld door het technologieadviesbureau NTT DATA. ​ Daarin onderzoekt het bedrijf de huidige en toekomstige situatie van de verzekeringssector en analyseert het de 5 uitdagingen waarmee juist deze sector wordt geconfronteerd, zoals duurzaamheid, cyberbeveiliging, intelligente distributie, verzekeringsmodellen op aanvraag en de betrokkenheid van bedrijven na de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen jaren.

2021 werd gekenmerkt door de grotere rijpheid van de traditionele sector, met een investeringsvolume van 11 miljard dollar. De resultaten van 2022 geven aan dat het een geweldig jaar was, aangezien de 8 miljard dollar het op één na beste jaar is sinds er gegevens worden bijgehouden (2016), ondanks het feit dat er 28% minder is geïnvesteerd. De hoge investeringen zijn beïnvloed door “wereldwijde sociaaleconomische onzekerheid”: conflicten in Europa, hoge inflatie en stijgende rentevoeten hebben veranderingen veroorzaakt in het leven van burgers over de hele wereld, en in alle markten, met inbegrip van de verzekering.

Volgens Ebrahim Afennas, Insurance Director bij NTT DATA “De Insurtech-markt heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt, zelfs te midden van wereldwijde sociaaleconomische onzekerheid. Het NTT DATA Insurtech Global Outlook-rapport constateert dat klimaatverandering, aanhoudende inflatie en politieke instabiliteit invloed hebben op de samenleving en de economie, waardoor een behoefte is ontstaan aan oplossingen die veiligheid en efficiëntie vooropstellen. De verzekeringssector staat voor nieuwe uitdagingen, zoals cyberbeveiliging, intelligente distributie en duurzaamheid, en technologie speelt een cruciale rol in de evolutie ervan.”

“Zo is een van de meest opmerkelijke toepassingen van technologie in de verzekeringssector het vermogen om het risico van natuurrampen te voorspellen en te beperken, waardoor mensenlevens, eigendommen en middelen worden beschermd.”, voegde Afennas toe.

Europa komt dichter bij de VS dankzij investeringen in vroege stadia

Europa blijft de kloof met de Verenigde Staten dichten en vertoont vandaag historisch gezien de kleinste kloof. In feite concentreerde het continent 50% van de operaties in de beginfase van 2022, met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, gevolgd door Italië, Spanje en Zwitserland, als meest actieve landen in financieringsrondes (met de nadruk op gebieden als innovatie, geïntegreerde verzekering en geestelijke gezondheid). Als 2021 werd gekenmerkt door een golf van innovatie onder leiding van de Verenigde Staten, dan namen hun investeringen in 2022 af, deels door de verandering van focus van de Insurtech Startups die zich richtten op de verlaging van de kosten. Deze toenadering van de Europese markt tot de Noord-Amerikaanse markt wordt vooral gerechtvaardigd door investeringen in bedrijven in de beginfase die dit jaar het minst te lijden hebben gehad.

Voornamelijk door het streven naar investeringen in modellen die meer gericht zijn op winstgevendheid dan op groei, waarbij in de beginfase een hoger rendement wordt nagestreefd dan in andere jaren.

Ondertussen heeft de Europese insurtech zich gericht op markten met een hogere winstgevendheid en trendsettende activiteiten. ​ In de rest van de wereld – Azië, Afrika en Latijns-Amerika – was er de afgelopen jaren sprake van een lichte groei in de beginstadia. ​ De verzekeringssector maakt een ongekende evolutie door en maakt steeds meer gebruik van technologieën. Volgens het rapport zijn er in feite vier technologieën die in 2022 een bijzondere groei in hun gebruik hebben doorgemaakt of doormaken. ​ Deze technologieën lossen kenmerkende uitdagingen in de verzekeringssector op, waaronder API-integratie, analytics en predictive analytics, en gezondheidsdiagnostiek, een technologie die gezondheidsgegevens en analytics gebruikt om huidige en nieuwe gezondheidsuitdagingen aan te pakken, waardoor personalisatie en besluitvorming in processen worden verbeterd.

5 uitdagingen voor de toekomst, afgeleid uit het gedrag van de Insurtech-sector

Al de informatie die ​ in deze editie van het rapport wordt geanalyseerd helpt om te begrijpen hoe de Insurtech-sector de nieuwe uitdagingen voor de toekomst tegemoet treedt, met een focus op het verzekeringsecosysteem. De gedragingen geanalyseerd in alle fasen van volwassenheid, samen met de groei gedetecteerd in deze laatste periode en de bewegingen van de sector maken investeringen het tweede hoogste historische cijfer.

Deze analyse onthult 5 relevante uitdagingen voor de Insurtech-sector, die de zorgen en gebieden onthullen waarop zij zich zullen richten:

  • Duurzaamheid: Klimaatverandering wordt gezien als het eerste risico in de sector, aangezien de catastrofale natuurverschijnselen van de laatste jaren aanzienlijke verliezen veroorzaken. Daarom moeten verzekeraars klimaatgerichte oplossingen identificeren en ontwikkelen, waarbij ze drie actieterreinen aanwijzen: zorgen voor de overgang naar netto nul, oplossingen voor risico-overdracht creëren voor toenemende fysieke risico’s en diensten aanpassen.

Technologie speelt een sleutelrol, aangezien verzekeraars gebruik maken van IoT, stationaire sensoren, radar- of sonargegevens, computervisie, drones, digitale tweelingen, machinaal leren en statistische analyse, die worden ingezet om het risico van natuurrampen te voorspellen en te beperken, en het verlies van mensenlevens, eigendommen en middelen te voorkomen en te beperken.

  • Slimme distributie: Distributie is een sleutelfactor om meer klanten te behouden en meer winst te maken. In die zin geeft het hebben van partners in de distributiesector de verzekeraars toegang tot een nieuwe markt – binnen een bestaande markt – dankzij de mogelijkheid om producten aan te bieden aan het klantenbestand van de distributeur. Voor de kanaaleigenaar zelf komen de voordelen tot uiting in cross-selling zonder dat hij hoeft te proberen hetzelfde product te ontwikkelen.
  • Digitale risico’s: Het aantal cyberaanvallen neemt elk jaar met 50% toe, waardoor veel regeringen nieuwe wetten bestuderen, waarbij Europa met 91% de hoogste adoptiegraad heeft. In deze hyperverbonden context zijn bedrijven op zoek naar nieuwe manieren om zich te beschermen tegen schadelijke aanvallen en te investeren in bescherming, met name om de veiligheid van gegevens te waarborgen, die de fundamentele basis en essentiële kern vormt voor het afsluiten van verzekeringen.

Hoewel cyberbeveiliging in verzekeringen geen traditionele branche is, vanwege de hoge kosten van toegepaste technologieën, zijn de investeringen van verzekeraars in insurtechs de afgelopen drie jaar verzesvoudigd. Dit is gedreven door de toekomstvisie in de preventie van risico’s, ook cybernetisch, en in IoT-apparaten, het is een uitdaging die niet kan worden uitgesloten.

  • On-demand verzekeringsmodellen: De eenvoud van modellen op aanvraag verhoogt de waarschijnlijkheid om een verzekering af te sluiten met 58%, en de sector zou moeten profiteren van deze nieuwe modellen om een breder publiek te kunnen bereiken. In die zin speelt technologie een fundamentele rol voor de groei van dit model, om niet-essentiële taken bij abonnementen te elimineren, of beter gezegd te automatiseren (45% zegt er al gebruik van te hebben gemaakt), terwijl 35% aangeeft dat hun werklast dankzij digitale oplossingen is afgenomen.
  • De betrokkenheid van bedrijven bij de samenleving: Na de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen jaren: na de maatschappelijke gebeurtenissen van de afgelopen jaren (met speciale aandacht voor de COVID-19 pandemie) vinden consumenten welzijn meer dan ooit belangrijk. De inzet van digitale technologieën op het gebied van welzijn wordt steeds belangrijker, 71% van de consumenten verklaart dat ze waarschijnlijk gebruik zullen maken van virtuele zorg (18% meer dan in 2021).

Bedrijven worden zo verplicht om maatschappelijk verantwoord te zijn, vooral op het gebied van gezondheid. Investeringen in bedrijfsverzekeringen met een focus op gezondheid blijven sinds 2015 continu groeien, wat aangeeft dat het bedrijfsleven duidelijk is over het belang van een bedrijf dat zich inzet voor welzijn.

Meer informatie https://insurance.nttdata.com/insurtech-global-outlook-2023

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info