Skip to main content

Luc Olivier, CFA, Beheerder, La Financière de l’Echiquier.

De zomer van 2023 werd gekenmerkt door verwoestende bosbranden. In Canada werd bijna 16,5 miljoen hectare bos getroffen dat bijzonder CO2-absorberend is door zijn vegetatie, een oppervlakte die overeenkomt met het grondgebied van Tunesië. In Griekenland steeg dit cijfer tot meer dan 120.000 hectare tegen het einde van de zomer en op Tenerife ging meer dan 15.000 hectare in rook op – het equivalent van meer dan 20.000 voetbalvelden op dit Spaanse eiland. Een echt op hol geslagen fenomeen: de opwarming van de aarde veroorzaakt een toename van extreme temperaturen en droogtes, wat resulteert in “megabranden” – branden die uit de hand lopen en niet meer van deze tijd zijn. En de massale uitstoot van CO2 wakkert de klimaatverandering opnieuw aan.

De opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan blijven zich versnellen. Dit fenomeen houdt rechtstreeks verband met het verlies aan biodiversiteit en de onderlinge afhankelijkheid van deze twee cruciale kwesties versterkt de onevenwichtigheden nog. Deze context heeft ook gevolgen voor de vergelijkingen van bedrijven, financiële markten en de economie als geheel. In 2023, na de warmste maanden juni, juli en augustus ooit gemeten, met een gemiddelde mondiale temperatuur van 16,77 graden1, zou het mondiale bbp alleen al om deze reden met 0,6 procentpunt2 kunnen dalen.

Beursgenoteerde impactbeleggingen hebben deze klimaat- en biodiversiteitskwesties aangegrepen en we zijn ervan overtuigd dat ze een beslissende rol kunnen spelen in het aantrekken van kapitaal naar geëngageerde bedrijven. Gezien de convergentie van deze uitdagingen zijn wij van mening dat alle sectoren van de economie moeten worden ondersteund. Dit is de moedige en unieke keuze die bepaalde vermogensbeheerders hebben gemaakt: bedrijven uit alle sectoren betrekken bij het opstarten of versnellen van hun klimaat- en milieutransitie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Neste, een Finse groep die gespecialiseerd is in de raffinage van fossiele brandstoffen, die een diepgaand en snel transformatieproces is gestart. Hun doel? Een volledig hernieuwbare speler worden. Om dit te bereiken heeft Neste een 100% hernieuwbare diesel ontwikkeld uit grondstoffen zoals gebruikte bakvetten en -oliën. Deze innovatie vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 90% in vergelijking met conventionele diesel voor bijvoorbeeld wegtransport, zonder enige aanpassing aan het voertuig of de infrastructuur. Neste heeft de ambitie om de uitstoot van zijn klanten tussen nu en 2030 met 20 miljoen ton per jaar te verminderen.

Een ander voorbeeld is Tomra, een pionier in de circulaire economie. Dit Noorse bedrijf ontwerpt en exploiteert systemen voor het terugwinnen en recyclen van verpakkingen, met name voor detailhandelaren. Tomra is zich bewust van de centrale rol die recycling speelt in de klimaattransitie en wil zijn vermeden uitstoot van broeikasgassen verdubbelen tegen 2030. Een opmerkelijk initiatief aangezien broeikasgassen de aarde omhullen en de zonnewarmte vasthouden en zo bijdragen aan de opwarming van de aarde.

In navolging van deze bedrijven voeren ook andere bedrijven het tempo van de overgang op. Het omkeren van de wereldwijde uitstootcurve vóór 20253 is van vitaal belang als we het Akkoord van Parijs willen halen. De Net Zero Asset Managers bijvoorbeeld, een internationale coalitie van beleggers waar La Financière de l’Echiquier zich in 2021 bij heeft aangesloten, steunt de doelstelling van nettonuluitstoot van broeikasgassen in 2050 en versterkt daarmee haar inzet voor het klimaat en CO2-neutraliteit. Er staat veel op het spel en actie ondernemen is nu een must.

1 Europees aardobservatieprogramma Copernicus, 2023

2 Allianz, 2023

3 GIEC, 2022

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info