Skip to main content

ESG-verslag 2022: Penneo publiceert eerste verslag ooit over sociale, milieu- en bestuursprestaties  

In aanvulling op het jaarverslag 2022 heeft Penneo zojuist haar allereerste ESG-verslag gepubliceerd waarin de doelstellingen, resultaten en initiatieven van het bedrijf in 2022 met betrekking tot drie belangrijke duurzaamheidsgebieden aan bod komen: milieu, sociaal en bestuur.  

In 2022 heeft Penneo’s digitale ondertekeningsoplossing indirect bijgedragen aan besparing van ongeveer 63 miljoen vellen papier, wat overeenkomt zo’n 1.016 ton papier en waardoor er 2.300 ton CO2 werd uitgestoten. Gelet op de grootte van het bedrijf, heeft Penneo dus een aanzienlijke indirecte bijdrage geleverd aan de vermindering van de ontbossing en de strijd tegen de klimaatverandering. Daarnaast heeft Penneo’s Know Your Customer (KYC) oplossing (nog niet beschikbaar in België) geholpen om de toenemende negatieve maatschappelijke effecten van financiële fraude en het witwassen van geld te verminderen. 

Hoewel ESG al sinds de oprichting van Penneo centraal staat aangezien het bedrijf digitale oplossingen aanbiedt die papierloze en resource-efficiënte werkprocessen creëren, werd pas recent een formeel en strategisch ESG-kader ontwikkeld dat de vooruitgang van de verschillende milieu-, sociale en bestuursgerelateerde indicatoren documenteert en waarin ook de toekomstige doelstellingen worden gepresenteerd.   

“In de loop van 2022 hebben we de eerste stappen gezet om een echte ESG-strategie op te stellen, inclusief de manier waarop we ons duurzaamheidsbeleid in de toekomst willen meten, beheren en verbeteren.  Dit werk werd samengevat in het recent gepubliceerde ESG-rapport. Het document is een belangrijk vertrekpunt en zal dienen als leidraad die we zullen gebruiken om verder te gaan.  Ook al zijn we een relatief klein bedrijf, we vinden ESG belangrijk en willen ons steentje bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving”, zegt Christian Stendevad, CEO van Penneo. 

Penneo’s huidige ESG-kader omvat drie dimensies: milieu, sociaal en bestuur. Gezien Penneo’s omvang en bedrijfsfocus is de ecologische voetafdruk van het bedrijf in termen van bijvoorbeeld CO2-uitstoot en waterverbruik relatief klein. Als onderdeel van de nieuwe ESG-strategie werden er ook richtsnoeren voor de indicatoren verbonden aan deze drie dimensies vastgelegd, zodat Penneo doelen kan stellen om haar beleid met betrekking tot deze domeinen in de toekomst verder te verbeteren.  

“Onze ambitie is om in alle aspecten van onze activiteiten milieugericht te blijven. Niet alleen binnen onze eigen activiteiten, maar ook binnen onze waardeketen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leveranciers van software en cloudopslag die ook gericht zijn op het verminderen van hun klimaatimpact. Onze grootste impact is echter onze externe indirecte bijdrage aan ontbossing en CO2-reductie door een product te leveren dat papierloze activiteiten mogelijk maakt,” zegt Christian Stendevad. 

Een ander belangrijk onderdeel van Penneo’s ESG-strategie is de inspanning van het bedrijf om beleid te creëren en praktijken te bevorderen tegen discriminatie, schending van mensenrechten en het creëren van een werkplek waar beide geslachten zich in gelijke mate kunnen ontwikkelen. Elk van deze elementen wordt, naast een aantal bestuursgerelateerde doelstellingen, behandeld in de ESG-strategie van Penneo.  

De sociale en bestuurlijke indicatoren zijn belangrijk. Terwijl we Penneo uitbreiden en laten groeien, willen we een aantrekkelijke werkplek creëren die gelijkheid en eerlijkheid biedt aan alle werknemers en diversiteit omarmt als een kracht.  We willen ons bedrijf ook blijven ‘professionaliseren’, bijvoorbeeld door aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur in onze dagelijkse bedrijfsvoering op te nemen”, zegt Christian Stendevad.   

In 2022 heeft Penneo bijvoorbeeld een specifiek beleid ontwikkeld waarin staat hoe het bedrijf het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en het hoger management wil vergroten. Het bedrijf heeft ook verschillende stappen ondernomen om zijn bedrijfsvoering beter af te stemmen op de aanbevelingen over deugdelijk bestuur van de Deense Commissie Corporate Governance. 

Lees het volledige ESG-rapport 2022 hier

Over Penneo

Penneo is een Deens bedrijf dat genoteerd is aan de Nasdaq First North Growth Market Denmark en marktleider is in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Het werd in 2014 opgericht in Kopenhagen door zes ondernemers, met als doel de rompslomp bij het ondertekenen van documenten terug te dringen. Aanvankelijk was het idee om pen en papier te vervangen door een nieuwe digitale pen, de ‘Pen-neo’. Vandaag biedt het bedrijf een ecosysteem van RegTech-oplossingen voor de automatisering van bedrijfsworkflows met betrekking tot klantonboarding (Penneo KYC) en het veilig ondertekenen en beheren van documenten (Penneo Sign). Penneo biedt bedrijven een efficiënte en goedkope tool om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info