Skip to main content

In het private vermogensbeheer zijn duurzaamheid en ESG-factoren tegenwoordig niet meer weg te denken. We hebben gezien dat bestaande zeer vermogende en nieuw vermogende cliënten (UHNW en HNW) en een toekomstige generatie van beleggers een heel andere houding hebben aangenomen rond dit onderwerp. Hoe kunnen vermogensbeheerders en -adviseurs samen evolueren met de cliënt die bekommerd is om duurzaamheid, nu de ESG-regelgeving het private vermogensbeheer ingrijpend verandert?

Net als de digitale revolutie ontwricht duurzaamheid het private vermogensbeheer. Dat zal het de traditionele aanpak van vermogensstructurering en -planning ingrijpend veranderen. We merken een duidelijke verschuiving in de houding van toekomstgerichte beleggers die willen dat hun voorkeuren tot uiting komen in hun vermogensplanning en die een afstemming zien tussen die voorkeuren en het potentiële rendement, zowel financieel als altruïstisch.  Een opmerkelijk voorbeeld van dit laatste is de oprichter van Patagonia, die samen met zijn familie aandelen ter waarde van 3 miljard dollar heeft overgedragen aan een speciaal daartoe opgerichte trust en een non-profitorganisatie om de klimaatverandering te bestrijden en onderontwikkeld land over de hele wereld te beschermen.[1]

Op beleggingsgebied zien we weliswaar steeds meer opties voor duurzaam bewuste beleggers, waarbij bijvoorbeeld het aandeel impactbeleggingen in portefeuilles in 2021 41% bedraagt, maar dit creëert nieuwe uitdagingen voor vermogensadviseurs en de vermogensbeheersector in het algemeen.[2]Er wordtsteeds meer prioriteit gegeven aan de integratie van ESG-factoren in vermogensplanning voor de lange termijn. De verschillende generaties spreken er steeds meer over onderling. Het gaat niet meer om het behoud van de erfenis van een familie. Zingeving, en de impact die vermogen kan hebben, daar zijn veel mensen mee bezig. Vermogensplanning en zingeving gaan hand in hand, aldusSimon Gorbutt, Director, Head of Wealth Planning bij Lombard International Assurance en Chairman van STEP Benelux.

Maar duurzame beleggingen zijn maar een deel van he tverhaal. Duurzaamheid is alomtegenwoordig en duurzame resultaten kunnen worden bereikt via een reeks UHNW- en HNW-doelstellingen. “Vermogensadviseurs moeten hun cliënten begeleiden bij hun aarzeling, en zorgen voor een vermogensplan dat past bij hun levensstijl. Nu de wereld steeds complexer en onzekerder wordt, zal de behoefte van cliënten aan advies alleen maar toenemen. Vermogensplanners moeten in staat zijn om de bezorgdheid van cliënten over vermogensstructurering, -bescherming en -spreiding te verminderen en tegelijkertijd rekening te houden met de huidige geopolitieke context. ESG-factoren komen regelmatig terug in dit grotere plaatje”, verduidelijkt Simon. 

Ondertussen ontwikkelt de ESG-regelgeving zich in sneltempo. Terwijl van adviseurs nu wordt verwacht dat zij de duurzaamheidsvoorkeuren van hun cliënten verzamelen en beoordelen als onderdeel van hun geschiktheidsbeoordeling en -beoordelingen (sinds augustus 2022), zullen de technische reguleringsnormen van de SFDR (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie) in januari 2023 in werking treden en financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs verplichten cliënten duurzaamheidsinformatie te verstrekken over bepaalde financiële producten. Dit omvat precontractuele informatiedocumenten over duurzame beleggingsopties die beschikbaar zijn in het kader van een levensverzekeringspolis en, wanneer cliënten in dergelijke beleggingsopties investeren, vervolgens periodieke verslagen. “Op het gebied van privaat vermogensbeheer sluit de ESG-regelgeving aan bij de toegenomen vraag van cliënten naar duurzamere beleggingsopties. Ze maakt dit ook mogelijk. We moeten onszelf uitdagen anders te denken over duurzame resultaten. Het is van cruciaal belang om verder te gaan dan het ESG-compliancekader en te onderzoeken hoe duurzaamheidsbeginselen in ons voordeel kunnen worden gebruikt in privaat vermogensbeheer en het bedrijfsleven. De regelgeving streeft naar meer harmonisatie en transparantie die deze trend kunnen stimuleren, aldus Simon.

Het potentieel ontsluiten

Om relevant te blijven in hun duurzaamheidsbenadering moeten professionals in het vak erkennen dat duurzaamheid vele facetten heeft. Het gaat net zo goed om beleggingskeuzes als om persoonlijke keuzes, filantropie, familie- en bedrijfsbestuur. Adviseurs kunnen helpen een evenwicht te bereiken, maar de drijvende kracht is zingeving. Het recente werk van Kenneth Goh, Iraj Ispahani en Philip Marcovici is een goed voorbeeld van het ontdekken van nieuwe manieren om dit evenwicht te bereiken. Zij hebben de beginselen van een circulaire economie toegepast op de wereld van het privaat vermogensbeheer en laten zien hoe mensen wederzijds profijt kunnen halen uit schijnbare tegenstellingen. Gaande van het beschermen van activa, het doorgeven van vermogen aan toekomstige generaties, het diversifiëren van beleggingsportefeuilles tot de overdraagbaarheid van vermogen, vermogensplanners en adviseurs onderscheiden zich door het ontsluiten van het potentieel in alle aspecten van een holistisch vermogensplan, inclusief duurzame beleggingsmogelijkheden. Daarbij blijven ze pragmatisch en creëren ze mee toegevoegde waarde.

 “Vermogensplanning is gericht op de lange termijn en duurzaamheid geeft vorm aan een nieuwe mentaliteit die strategieën in het leven roept die de reële impact van vermogen voor toekomstige generaties maximaliseren. Hoe hoger op de agenda duurzaamheid staat, hoe groter de invloed ervan is op zaken als beleggingen, levensstijl, woonplaatskeuze, activisme en vermogensbeheer. Dat zijn allemaal factoren die wij als vermogensadviseurs en -professionals in overweging moeten nemen en op elkaar moeten afstemmen, besluit Simon.

Duurzaamheid wordt een marathon, geen sprint.


[1] Yvon Chouinard, n.d., https://eu.patagonia.com/lu/en/ownership/.

[2] “Investing for Global Impact 2021: Barclays Private Bank,” Investing for global impact 2021 | Barclays Private Bank

Impact Info

Author Impact Info

More posts by Impact Info